fbpx

Kulturförvaltningen

KULTURFÖRVALTNINGEN

Vi har en stark kulturprofil i Värnamo kommun, kulturen är en viktig del för att utveckla livskvalitet och hjälper till att skapa kreativa miljöer för dig.

I Värnamo har vi också ett mycket aktivt och engagerat föreningsliv som vi stöttar genom olika bidrag och annan hjälp som de önskar.

Vi samverkar mycket med alla andra som finns i Gummifabriken och det genomsyrar en stor del av vår verksamhet.

Lars Alkner

Lars Alkner

Vi är till för alla i Värnamo kommun.
Prioriterade grupper för vår verksamhet är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, studerande i alla åldrar, personer med funktionsvariationer och brukare inom äldreomsorgen.

I vår kulturverksamhet ingår bibliotek och konsumentvägledning, det är kulturnämnden som är politiskt ansvarig för verksamheten.
De ansvarar också för kommunens konst och för att bevara och göra kulturarvet tillgängligt.

Följ oss på sociala medier

Glöm inte tagga ditt inlägg med #gummifabrikenvmo