Kulturförvaltningen

KULTURFÖRVALTNINGEN

Vi har en stark kulturprofil i Värnamo kommun, kulturen är en viktig del för att utveckla livskvalitet och hjälper till att skapa kreativa miljöer för dig.

I Värnamo har vi också ett mycket aktivt och engagerat föreningsliv som vi stöttar genom olika bidrag och annan hjälp som de önskar.

Vi samverkar mycket med alla andra som finns i Gummifabriken och det genomsyrar en stor del av vår verksamhet.

Lars Alkner

Lars Alkner

Vi är till för alla i Värnamo kommun.
Prioriterade grupper för vår verksamhet är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, studerande i alla åldrar, personer med funktionsvariationer och brukare inom äldreomsorgen.

I vår kulturverksamhet ingår bibliotek och konsumentvägledning, det är kulturnämnden som är politiskt ansvarig för verksamheten.
De ansvarar också för kommunens konst och för att bevara och göra kulturarvet tillgängligt.

#gummifabrikenvmo

Följ oss på sociala medier

Glöm inte tagga ditt inlägg med #gummifabrikenvmo

Öppettider
Entredörren är öppen
måndag - söndag 07-23

X