fbpx

Om VKIAB

VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB (VKIAB)

Vkiab är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Värnamo kommun genom Stadshus AB.

Vkiab har en egen styrelse som är tillsatt av kommunfullmäktige.

Huvudändamålet för såväl bolaget som Gummifabriken är att vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen.

Detta ska ske genom samverkan med kommunen, det privata näringslivet och övriga kommunala bolag.

Vkiabs uppdrag är att äga och förvalta fastigheten Gummifabriken samt hyra ut lokaler i denna fastighet.

Bolaget ska genom utveckling och drift av fastigheten också bidra till förverkligandet av en kreativ mötesplats i enlighet med gällande koncept för Gummifabriken och den verksamhet som förväntas bedrivas i fastigheten.

För att lyckas med konceptet ska verksamheterna i Gummifabriken präglas av samarbete och samproduktion. För att skapa möjligheter till detta samt till fortsatt utveckling av verksamheten i Gummifabriken, ska bolaget tillse att forum för samråd finns och att dessa arbetar aktivt och effektivt.

Bolaget ska se till att de övergripande mål som antas av kommunfullmäktige också förverkligas i bolaget.

Utöver de övergripande målen ska bolaget upprätta och styras av egna mål inom följande områden:

– Bidra till utveckling av syftet med fastigheten
– Ekonomi
– Medarbetare
– Miljö

Följ oss på sociala medier

Glöm inte tagga ditt inlägg med #gummifabrikenvmo