VKIAB har inte haft något avtalsförhållande med Tage och Söners underentreprenörer

Med anledning av Värnamo Nyheters granskning av VKIAB:s tidigare generalentreprenör Tage & Söner, så vill vi förtydliga att VKIAB inte har haft något avtalsförhållande med dessa underentreprenörer. Vi har endast haft avtal med Tage & Söner. VKIAB har heller inte upphandlat dessa underentreprenörer, utan det är Tage & Söner själva som upphandlat dem. När Tage & Söner kontrakterades av VKIAB förband företaget sig att följa författningar som berörde deras åtagande, däribland avtal om löner.

VKIAB har fått frågan om det funnits utländska arbetare på arbetsplatsen som gått på orimliga avtal. Vi har då ställt frågan till Tage & Söner, som upprepade gånger medgett att det funnits utländsk arbetskraft på arbetsplatsen. Enligt Tage & Söner har de dock kontrakterat dem med avtalsenliga löner och enligt svenska lagar och regler. Detta har Tage & Söner även bekräftat skriftligen.
VKIAB har inte möjlighet att granska avtal mellan två privata företag och har därför varit hänvisade till att lita på Tage & Söners uppgifter.

Tobias Hörnquist, VD Vkiab

 

Följ oss på sociala medier

Glöm inte tagga ditt inlägg med #gummifabrikenvmo

Öppettider
Entredörren är öppen
måndag - fredag 07-23
lördag - söndag 11-23

X